MOTRiO dijelovi za održavanje vašeg vozila

Autohit d.o.o pripremio je ponudu za održavanje Qashqai vozila u saradnji sa renomiranom francuskom markom MOTRiO za vozila proizvodnje od 2007 do 2021 godine i to za sve vrste motora. Pregled ponude možete pogledati u nastavku ili je preuzeti na linku ispod.

Motrio je francuska marka pokrenuta 1998. Dobavljač je cijelog spektra rezervnih dijelova koji funkcionalnošću i sigurnošću odgovaraju originalnim dijelovima vozila bez obzira na marku. Motrio je trenutačno prisutan u više od 35 zemalja širom svijeta. Ojačan svojim uspjehom, Motrio je izgradio vlastiti lanac mehaničarskih radionica za različite marke.

Garancija 5 godina ili 160.000km

Program dodatno ugovorene produžene garancije NISSAN – pokriće »As New«!   

Odabir produžene garancije NISSAN je promišljena i pametna odluka, jer možete mirno spavati i nakon isteka tvorničke trogodišnje garancije.

Produžena garancija NISSAN se može sklopiti za vozila Nissan do starosti 33 mjeseca od dana kupovine novog vozila, koje nije prešlo više od 80.000 kilometara, vozilo je bilo prodato u BiH i bilo je u cjelokupnom periodu redovno servisirano u ovlaštenoj mreži Nissan u skladu sa predviđenim planom servisiranja. Vozilo mora biti u tehnički besprijekornom stanju sa pisanim dokazima o redovnom servisiranju.

Produžena garancija NISSAN važi od dana kada je istekla garancija proizvođača i traje do pređenih 160.000 kilometara ili do isteka 5-te godine starosti vozila od dana kupovine novog vozila, važeći je onaj uslov, koji prvi nastupi. Period trajanja produžene garancije je naveden na Potvrdi o produženoj garanciji.

Produžena garancija programa »As New« pokriva troškove rezervnih djelova i popravki u slučaju nastalog kvara na sklopovima i dijelovima koji su navedeni u ovoj knjižici, kvara ili nepravilnog rada, a sa svojim postupanjem iste nije prouzrokovao vozač vozila.

Knjižica produžene garancije sadrži važne podatke, zato vam savjetujemo da detaljno pročitate sve detalje.

Važno!
Da bi osigurali brzu i učinkovitu uslugu, potrebno je serviseru predati vašu knjižicu produžene garancije, servisnu knjižicu i potvrdu o produženoj garanciji.

Ovlašteni serviser osigurava redovno održavanje sa pečatom i upisom servisa u servisnu knjižicu i tokom trajanja produžene garancije.

Servisni interval je dozvoljeno prekoračiti najviše za 10% u slučaju kilometarskog intervala tj. za 1 mjesec u slučaju vremenskog intervala. Uzima se u obzir onaj interval koji je prije nastupio u suprotnom produženu garanciju nije moguće ostvariti.

Šta vam nudi program produžene garancije?

Program dodatno ugovorene „Produžene garancije“ vrijedi najviše do 160.000 kilometara ili do zaključno isteka 5. godine starosti vozila od dana kupovine novog vozila.

Dodatno ugovorena NISSAN „Produžena garancija“ Vam nudi pogodnosti, koje su navedene u ovoj knjižici. Ispravno popunjena knjižica i potvrda o garanciji predstavljaju temelj za ispunjenje obaveza ugovorene garancije.
Garancija pokriva troškove dijelova i rada servisera kod kvara dole navedenih dijelova, kvarova koje nije prouzrokovao korisnik vozila/osoba koja koristi vozilo. Dijelovi, koji nisu definisani i nevedeni u knjižici, nisu predmet ove dodatne ugovorene garancije.

Ova garancija važi za nova vozila, koja su bila prodata u ovlaštenoj mreži Nissan BiH, za koja je bila izdata garantna knjižica i potvrda o dodatno ugovorenoj „Produženoj garanciji“. Vozilo treba da ima urađene sve redovne servisne preglede u ovlaštenoj Nissan mreži i to po predviđenom planu održavanja sve od kupovine novog vozila, inače vlasnik nema pravo na dodatno ugovorenu„Produženu garanciju“.

Šta se dešava kada prodate svoje vozilo?

Produžena garancija NISSAN važi za vozilo koje je navedeno u priloženoj potvrdi o produženoj garanciji. U slučaju prodaje vozila drugom vlasniku, važnost produžene garancije se ne mijenja. Na novog vlasnika prelaze sva prava i obaveze iz ugovora sa danom izmjene vlasništva, osim u slučaju moguće izmjene namjene korištenja vozila.

Šta učiniti prilikom popravke ili servisa?

Produžena garancija NISSAN se može ostvariti samo u ovlaštenim servisima Nissan vozila sa predočavanjem servisne knjižice, knjižice produžene garancije te potvrdom o produženoj garanciji.

Prema uslovima dodatno ugovorene NISSAN Produžene garancije, servisiranje vašeg vozila treba uvijek u trajanju Produžene garancije obavljati ovlašteni serviser za marku NISSAN u BiH, inače se gube garantna prava!

OVLAŠTENI SERVISI NAJBOLJI I NAJJEFTINIJI IZBOR ZA VAŠE VOZILO

ZAŠTO SU OVLAŠTENI SERVISI NAJBOLJI I NAJJEFTINIJI IZBOR ZA VAŠE VOZILO ???

Bitno je napomenuti da Autohit d.o.o posluje od 1988.g

 

Osim prodaje i servisa  novih i polovnih NISSAN vozila svojim kupcima nudimo servisiranje , pregled , dijagnostiku i procjenu vozila i drugih brendova u najkraćem vremenskom roku sa uslugom koju prati garancija na usluge i ugradjene dijelove , račun kao i mogučnost Vašeg prisustva u servisu za vrijeme samog servisiranja Vašeg vozila.

Svaki ovlašteni servis ima prednosti u odnosu na neovlašteni servis.

Osnovna prednost školovan i educiran kadar, specijalan alat koji mu pomaže u pravilnom servisu.

Određeni softveri na automobilu kontroliraju rad motora te je potrebno imati originalne programe, neovlašteni servisi nemaju takve programe , odnosno imaju neovlaštene kopije , ili samo dijelove tih programa.

“CIJENE” u ovlaštenom servisu su niže zahvaljujući pravim alatima i u mogučnosti su u manjoj jedinici vremena obaviti popravke za razliku od neovlaštenih servisa  gdje Vas taj isti servis ( bez računa , garancije ) košta duplo više novca i ono što je najbitnije vremena koje morate odvojiti za servis u neovlaštenom servisu. Ne kaže se bez razloga : NISAM DOVOLJNO BOGAT DA PLAČAM JEFTINE STVARI !!!

KONTAKTIRAJTE STRUČNJAKE!!!

AUTOHIT SARAJEVO D.O.O

Hasana Merdžanovića bb-71320 Vogošća, BiH

Servis

Tel. +387 (33) 789 370