10 Aprila, 2018

Garancija 5 godina ili 160.000km

Garancija 5 godina ili 160.000km

10 Aprila, 2018

Program dodatno ugovorene produžene garancije NISSAN – pokriće »As New«!   

Odabir produžene garancije NISSAN je promišljena i pametna odluka, jer možete mirno spavati i nakon isteka tvorničke trogodišnje garancije.

Produžena garancija NISSAN se može sklopiti za vozila Nissan do starosti 33 mjeseca od dana kupovine novog vozila, koje nije prešlo više od 80.000 kilometara, vozilo je bilo prodato u BiH i bilo je u cjelokupnom periodu redovno servisirano u ovlaštenoj mreži Nissan u skladu sa predviđenim planom servisiranja. Vozilo mora biti u tehnički besprijekornom stanju sa pisanim dokazima o redovnom servisiranju.

Produžena garancija NISSAN važi od dana kada je istekla garancija proizvođača i traje do pređenih 160.000 kilometara ili do isteka 5-te godine starosti vozila od dana kupovine novog vozila, važeći je onaj uslov, koji prvi nastupi. Period trajanja produžene garancije je naveden na Potvrdi o produženoj garanciji.

Produžena garancija programa »As New« pokriva troškove rezervnih djelova i popravki u slučaju nastalog kvara na sklopovima i dijelovima koji su navedeni u ovoj knjižici, kvara ili nepravilnog rada, a sa svojim postupanjem iste nije prouzrokovao vozač vozila.

Knjižica produžene garancije sadrži važne podatke, zato vam savjetujemo da detaljno pročitate sve detalje.

Važno!
Da bi osigurali brzu i učinkovitu uslugu, potrebno je serviseru predati vašu knjižicu produžene garancije, servisnu knjižicu i potvrdu o produženoj garanciji.

Ovlašteni serviser osigurava redovno održavanje sa pečatom i upisom servisa u servisnu knjižicu i tokom trajanja produžene garancije.

Servisni interval je dozvoljeno prekoračiti najviše za 10% u slučaju kilometarskog intervala tj. za 1 mjesec u slučaju vremenskog intervala. Uzima se u obzir onaj interval koji je prije nastupio u suprotnom produženu garanciju nije moguće ostvariti.

Šta vam nudi program produžene garancije?

Program dodatno ugovorene „Produžene garancije“ vrijedi najviše do 160.000 kilometara ili do zaključno isteka 5. godine starosti vozila od dana kupovine novog vozila.

Dodatno ugovorena NISSAN „Produžena garancija“ Vam nudi pogodnosti, koje su navedene u ovoj knjižici. Ispravno popunjena knjižica i potvrda o garanciji predstavljaju temelj za ispunjenje obaveza ugovorene garancije.
Garancija pokriva troškove dijelova i rada servisera kod kvara dole navedenih dijelova, kvarova koje nije prouzrokovao korisnik vozila/osoba koja koristi vozilo. Dijelovi, koji nisu definisani i nevedeni u knjižici, nisu predmet ove dodatne ugovorene garancije.

Ova garancija važi za nova vozila, koja su bila prodata u ovlaštenoj mreži Nissan BiH, za koja je bila izdata garantna knjižica i potvrda o dodatno ugovorenoj „Produženoj garanciji“. Vozilo treba da ima urađene sve redovne servisne preglede u ovlaštenoj Nissan mreži i to po predviđenom planu održavanja sve od kupovine novog vozila, inače vlasnik nema pravo na dodatno ugovorenu„Produženu garanciju“.

Šta se dešava kada prodate svoje vozilo?

Produžena garancija NISSAN važi za vozilo koje je navedeno u priloženoj potvrdi o produženoj garanciji. U slučaju prodaje vozila drugom vlasniku, važnost produžene garancije se ne mijenja. Na novog vlasnika prelaze sva prava i obaveze iz ugovora sa danom izmjene vlasništva, osim u slučaju moguće izmjene namjene korištenja vozila.

Šta učiniti prilikom popravke ili servisa?

Produžena garancija NISSAN se može ostvariti samo u ovlaštenim servisima Nissan vozila sa predočavanjem servisne knjižice, knjižice produžene garancije te potvrdom o produženoj garanciji.

Prema uslovima dodatno ugovorene NISSAN Produžene garancije, servisiranje vašeg vozila treba uvijek u trajanju Produžene garancije obavljati ovlašteni serviser za marku NISSAN u BiH, inače se gube garantna prava!